top of page

vår POLICY

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR).

 1.  INLEDNING

 

1.1 Tjänster

Denna Integritetspolicy gäller novimedicalsolutions.se och andra Novi-relaterade webbplatser, kommunikationer samt andra tjänster som vi erbjuds inklusive tjänster utanför webbplatsen (”Tjänster”).

 

1.2 Registeransvarig

Novi Medical Solutions AB, organisationsnummer 559389-7878, ("Novi", ”vi” eller ”oss”) är registeransvarig för personuppgifter som du tillhandahåller till oss eller som samlas in av eller åt eller behandlas i samband med våra Tjänster.

 

1.3 Ändra

Novi kan ändra denna Integritetspolicy, och eventuella materiella ändringar meddelas via våra Tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de börjar gälla. 

 

Du medger att när du fortsätter använda våra Tjänster efter att vi publicerat eller aviserat om ändringar i denna Integritetspolicy omfattas insamlingen, användningen och spridningen av personuppgifter av den uppdaterade Integritetspolicyn från det datum den börjar gälla.

2.  UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

 

2.1 Registrering

När du använder våra Tjänster tillhandahåller du uppgifter som kan inkludera företagsnamn, namn, organisationsnummer, personnummer, e-postadress, telefonnummer och betalnings- och faktureringsinformation samt ett lösenord.

 

2.2 Personuppgifter

Vi samlar in uppgifter som kan inkludera personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person via en ”identifierare” som t.ex. namn, personnummer eller e-postadress. När det gäller företagskunder är det alltså uppgifter som gäller en specifik individ och inte bolaget. Organisationsnummer är bara en personuppgift om företaget är ett enskilt firma.

 

2.3 Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies (kakor) och liknande tekniker för att samla in data för att känna igen dig och din(a) enhet(er) på, utanför och tvärsöver olika tjänster och enheter där du har använt eller interagerat med våra Tjänster. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.

3.  SÅ HÄR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION

 

Vi använder de uppgifterna vi har om dig till att tillhandahålla och anpassa våra Tjänster.

 

3.1 Kommunikation

Vi kontaktar dig via e-post, telefon, aviseringar på våra webbplatser eller applikationer och på andra sätt via våra Tjänster.

 

3.2 Marknadsföring

Förutom att marknadsföra våra Tjänster använder vi dina uppgifter för att skicka inbjudningar och kommunikationer som marknadsför nätverkande, engagemang, produkter och våra Tjänster. 

 

3.3 Utvecklande av tjänster och undersökningar

Vi använder data, inklusive dina uppgifter och allmän feedback, som underlag för undersökningar och utveckling av våra Tjänster i syfte att tillhandahålla en bättre, mer intuitiv och anpassad upplevelse och öka engagemanget i våra Tjänster.

 

3.3 Kundtjänst

Vi använder information för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsterna. Du kan kontakta kundtjänsten på info@novimedicalsolutions.se.

4.  SÅ HÄR DELAR VI INFORMATION

 

4.1 Tjänsteleverantörer

Vi tar hjälp av andra för att tillhandahålla våra Tjänster (t.ex. underhåll, statistik, betalning, leverans, bokföring, marknadsföring och utveckling). De har åtkomst till din information på ett sätt som är rimligen nödvändigt för att de ska kunna utföra dessa uppgifter åt oss, och de är förpliktigade att inte avslöja eller använda informationen i annat syfte än detta.

 

4.2 Avslöjande enligt lag

Det är möjligt att vi måste avslöja information om dig när detta krävs enligt lag, stämning eller annan juridisk process eller om vi i god tro anser att avslöjande av information är rimligen nödvändig för att (1) utreda, hindra eller åtgärda misstänkt eller illegal aktivitet eller bistå myndigheter; (2) upprätthålla våra avtal med dig, (3) utreda och försvara oss själva mot anspråk eller anklagelser från tredje parter, (4) skydda Tjänsternas säkerhet eller integritet (genom att dela med företag som står inför liknande hot); eller (5) upprätthålla eller skydda Novi, Novis anställdas eller andras rättigheter eller säkerhet. 

 

4.3 Maktbyte eller försäljning

Vi kan också dela dina personuppgifter i och med en försäljning, en sammanslagning eller ett maktbyte, eller i samband med förberedelserna inför någon av dessa händelser. En annan enhet som köper oss eller en del av vårt företag kommer att ha rätt att använda din information.

5.  DINA VAL 

 

5.1 Dataförvaring

I allmänhet sparar vi dina personliga uppgifter så länge det behövs för att tillhandhålla våra Tjänster eller för att följa våra juridiska skyldigheter (inkl. förfrågningar från myndigheter), följa gällande regler, lösa tvister, upprätthålla säkerheten, förhindra bedrägerier eller missbruk eller för att tillgodose ditt önskemål att ”avregistrera” från meddelanden från oss. 

 

5.2 Rätten att tillgå och kontrollera dina personuppgifter

Personuppgifterna som vi har om dig kan du:

  • Ta bort - du kan be oss radera eller ta bort alla eller vissa personuppgifter.

  • Ändra eller korrigera - du kan be oss ändra, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter.

  • Invända mot, eller begränsa eller inskränka, användningen av - du kan be oss sluta använda alla eller vissa av dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har några lagliga rättigheter att fortsätta använda dem) eller begränsa vår användning av dem (t.ex. om dina personuppgifter är felaktiga eller lagras olovligen).

  • Tillgå och/eller hämta - du kan be oss om en kopia på dina personuppgifter samt be om en kopia på personuppgifterna i maskinläsbar form.​

6.  ANNAN VIKTIG INFORMATION

 

6.1 Säkerhet

Vi tillämpar säkerhetsåtgärder avsedda att skydda din information. Vi kan dock inte garantera säkerheten av all information som du tillhandahåller oss. Det finns ingen garanti för att information inte kan tillgås, avslöjas, ändras eller förstöras genom angrepp på våra fysiska, tekniska eller förvaltande brandväggar. 

 

6.2 Laglig behandling

Vi kommer endast att samla in och behandla dina personuppgifter på lagliga grunder. Dessa lagliga grunder inkluderar när du ger oss ditt , avtal (när behandling är nödvändig för verkställandet av avtalet t.ex. för att leverera tjänster från Novisom du begärt) och ”legitima intressen”.  I de fall vi stöder oss på ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla eller att inte ge ditt samtycke närsomhelst. I de fall vi stöder oss på legitima intressen har du rätt att invända. Om du har några frågor om de lagliga grunder på vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter kan du kontakta oss.

 

6.3 Direktmarknadsföring 

För närvarande delar vi inte personlig information med tredje parter i direktmarknadsföringssyfte utan ditt tillstånd. 

 

6.4 Kontaktinformation

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på info@novimedicalsoloutions.se för att lösa eventuella klagomål..

COOKIEPOLICY

Novi Medical Solutions AB, organisationsnummer 559389-7878, ("Novi", ”vi” eller ”oss”) vill vara tydliga och öppna med hur vi samlar in och använder data som relaterar till dig. Vi använder cookies och liknande teknologier i syfte att samla in och använda data som en del av novimedicalsolutions.se och andra Novi-relaterade webbplatser, kommunikationer samt andra tjänster som vi erbjuds inklusive tjänster utanför webbplatsen (”Tjänster”).

 

Denna policy erbjuder detaljerad information om hur och när vi använder de här teknologierna. Genom att fortsätta besöka och/eller använda våra Tjänster godkänner du användningen av cookies och liknande teknologier för de syften vi beskriver i denna policy.

 

 

1.   VILKA TEKNOLOGIER ANVÄNDS?

 

1.1 COOKIES

En cookie är en liten fil som sparas i din enhet och aktiverar funktioner och funktionalitet på våra webbplatser. Alla webbläsare som används för att besöka våra webbplatser kan få cookies av oss eller cookies från tredje parter såsom våra kunder, partners och tjänsteleverantörer. Vi eller tredje parter kan också placera cookies i din webbläsare när du besöker webbplatser som inte tillhör Novi.

 

Vi använder två typer av cookies: permanenta cookies och sessionscookies. En permanent cookie hjälper oss att identifiera dig som befintlig användare. Det gör det enklare för dig att återvända till våra webbplatser eller använda våra Tjänster utan att behöva logga in igen. En permanent cookie stannar i din webbläsare. Den läses av Novi när du återvänder till en av våra webbplatser. Sessionscookies varar bara så länge som din session varar (vanligtvis det pågående besöket eller webbläsarsessionen).

 

1.2 PIXLAR

En pixel är en pytteliten bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som kräver ett anrop (som tillhandahåller enhets- och besöksinformation) till våra servrar för att pixeln ska visas på webbsidan och i e-postmeddelandet. Vi använder pixlar för att få veta mer om hur du interagerar med e-postinnehåll eller webbinnehåll, t.ex. annonser eller inlägg. Pixlar gör det också möjligt för oss och tredje parter att placera cookies i din webbläsare.

1.3 LOKAL LAGRING

Med lokal lagring kan webbplatser eller applikationer lagra information lokalt på dina enheter. Lokal lagring kan användas för att förbättra upplevelsen på våra webbplatser. Det kan t.ex. vara att ge dig tillgång till funktioner, komma ihåg dina inställningar och snabba upp webbplatsens funktioner.

1.4 ANDRA LIKNANDE TEKNOLOGIER

Vi använder även andra teknologier, såsom mobila annons-ID:n och taggar för liknande ändamål som beskrivet i den här cookiepolicyn. Hänvisningar till liknande teknologier i den här policyn omfattar pixlar, lokal lagring och andra spårningsteknologier. Observera att namnen på cookies och liknande teknologier kan ändras med tiden.

 

2.   Ändamålen för de här teknikerna?

 

2.1 AUTENTISERING

Vi använder cookies och liknande tekniker för att känna igen dig när du besöker våra Tjänster. När du är inloggad på våra webbplatser hjälper de här teknikerna oss att visa dig rätt information och anpassa din upplevelse efter dina inställningar. Till exempel kan vi identifiera dig och verifiera ditt konto med cookies.

2.2 SÄKERHET

Vi använder cookies och liknande tekniker för att din användning av våra Tjänster snabbare och säkrare. Till exempel använder vi cookies för att aktivera och stöda våra säkerhetsfunktioner, hålla ditt konto säkert samt upptäcka skadliga aktiviteter.

2.3 INSTÄLLNINGAR, FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

Vi använder cookies och liknande tekniker för att kunna erbjuda funktioner på våra Tjänster. Det kan vara sådana som gör det enklare för dig att fylla i formulär och sådana som tillhandahåller funktioner, insikter och anpassat innehåll parallellt med våra plugin. Vi använder även teknikerna för att komma ihåg information om din webbläsare och dina inställningar.

2.4 ANPASSAT INNEHÅLL

Vi använder cookies och liknande tekniker för att anpassa din upplevelse på våra Tjänster. Till exempel kan vi använda cookies för att känna igen tidigare sökningar. På så sätt kan vi erbjuda ytterligare information som relaterar till dina tidigare sökningar.

2.5 PRESTANDA, WEBANALYS OCH FORSKNING

Cookies och liknande tekniker hjälper oss att ta reda på hur väl våra Tjänster presterar på olika platser. Vi eller våra tjänsteleverantörer använder de här teknikerna för att förstå, förbättra och undersöka produkter, funktioner och tjänster. Det här sker även när du surfar på våra webbplatser eller när du går in på våra webbplatser från andra webbplatser, applikationer eller enheter. Vi eller våra tjänsteleverantörer använder de här teknikerna för att ta reda på om du har interagerat med våra webbplatser, vårt innehåll eller våra e-postmeddelanden och sedan tillhandahålla statistik baserad på den här informationen. Vi använder även de här teknikerna för att tillhandahålla aggregerad information till våra kunder och partners som en del av våra Tjänster.

Om du har loggat ut från ditt konto i en webbläsare kan vi fortsätta samla in information om hur du interagerar med våra Tjänster på sagda webbläsare i upp till 30 dagar för att skapa en användningsanalys för våra Tjänster. 

3.   DINA VAL

 

Du kan påverka hur vi använder cookies och liknande tekniker. Observera att om du begränsar våra möjligheter att placera cookies och använda liknande tekniker kan du försämra upplevelsen eftersom den inte längre anpassas efter dig. Det kan också hindra dig från att spara personliga inställningar, såsom inloggningsinformation.

 

De flesta webbläsarna erbjuder inställningar för cookies bland sina egna inställningar. Använd de här inställningarna för att ge ditt samtycke till/avstå från användningen av cookies. Dessutom erbjuder de flesta webbläsare möjligheten att granska och ta bort cookies, däribland cookies från våra webbplatser. Du kan läsa mer om webbläsarinställningar i informationen från leverantören av din webbläsare.

 

bottom of page